Tarieven en vergoedingen

Wij maken gebruik van de door de NZA opgestelde tariefbeschikking.

I Consultatie en diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16

b. Diagnostisch onderzoek
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken
van behandelplan aan de patiënt € 104,95

c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 17,49

III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13,07

VI Vullingen (V)
V30 Fissuurlak, eerste element € 26,24
Pagina 12 van 104 Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg – TB/REG-20600-02
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 5,83

XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel, complex € 31,49
Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg – TB/REG-20600-02 Pagina 23 van 104
T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg  € 156,85
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 169,09

XII Tandvleesbehandelingen (T)
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

Directe postoperatieve zorg
T89 Directe postoperatieve zorg, kort € 58,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156,85
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
T57 * Toepassing lokaal medicament € 62,97
T95 * (Draad)Spalk € 23,32
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 58,31

XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,28
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15,32
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,32

* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.

Verzekeraars vergoeden de kosten voor behandeling door de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk. Dit is afhankelijk van de door u afgesloten tandheelkundige polis. Om achteraf mogelijke problemen te voorkomen worden voorafgaand aan de behandeling de kosten met u besproken. Voor verdere vragen omtrent uw vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar.

Betalingswijze:
In onze praktijk wordt de financiële administratie uitbesteed .De afhandeling van de nota’s gebeurd door Fa-med. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden zorgaanbieders zoals bv. tandartsen en orthodontisten.

De nota van onze behandeling of verrichting ontvangt u dan ook van Fa-med. In sommige gevallen wordt een nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Heeft u vragen over uw nota? Op veel vragen vindt u al antwoord op de website van Fa-med. Heeft u nog geen antwoord op uw vraag, bel dan met Fa-Med: 0900-0885 (Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 18:00 uur.)

Famed

Online afspraken regelen? Dat kan bij MPT!

Menu